• Gone Home: En analyse av en teaterforestilling i videospill form 

      Elverum, Ingunn (Master thesis, 2022)
      I denne masteroppgaven har jeg bruke analytiske perspektiver fra teaterstudiet for å gjøre en forestillingsanalyse av videospillet Gone Home (The Fullbright Company, 2013). Gone Home er markedsført som et videospill, men ...