• Analyzing GPU Mixed-Precision and Tensor Cores for High-Order FEM for Seismic Wave Propagation 

   Wessel-Berg, Maren (Master thesis, 2022)
   Spektrale elementers metode (SEM) er en høyere ordens endelige elementers metode (FEM) som brukes til å finne tilnærmede løsninger av partielle differensialligninger. Metoden kan blant annet brukes når man simulerer seismisk ...
  • Applying Natural-Language-Processing-Based Machine-Learning Techniques to our Large Scale CUDA AutoTuning Dataset 

   Bjertnes, Lars (Master thesis, 2021)
   Autotuning oppgaver er nesten umulige for mennesker å gjennomføre. Den abstrakte relasjonen mellom maskinvare parametere og program ytelse, gjør parameter setting uegnet for hånd. Uten autotuning, mangler programvare ...
  • Autotuning Benchmarking Techniques: A Roofline Model Case Study 

   Tørring, Jacob; Meyer, Jan Christian; Elster, Anne C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Peak performance metrics published by vendors often do not correspond to what can be achieved in practice. It is therefore of great interest to do extensive benchmarking on core applications and library routines. Since ...
  • Autotuning CUDA: Applying NLP Techniques to LS-CAT 

   Bjertnes, Lars; Tørring, Jacob Odgård; Elster, Anne C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The abstract relation between hardware parameters and program performance makes setting program parameters a difficult task. Without autotuning, software can miss low-level optimizations, resulting in lower performance. ...
  • BAT: A Benchmark Suite for Auto-Tuners - Development of BAT and Tuning DGX-2 and More 

   Kirkhorn, Knut Aasgaard (Master thesis, 2020)
   HPC (High Performance Computing) systemer har i de siste årene blitt mer og mer heterogene, og inneholder forskjellige arkitekturer som flerkjernede CPUer og akseleratorer som GPUer og FPGAer. På grunn av mangfoldet i ...
  • BAT: A Benchmark suite for AutoTuners 

   Sund, Ingunn; Kirkhorn, Knut Aasgaard; Tørring, Jacob Odgård; Elster, Anne C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   An autotuner takes a parameterized code as input and tries to optimize the code by finding the best possible values for a given architecture. To our knowledge, there are currently no standardized benchmark suites for ...
  • BAT: A Benchmark suite for AutoTuners - Development of BAT and Tuning on 20x Tesla T4 GPUs and More 

   Sund, Ingunn (Master thesis, 2020)
   Autotuning løser ytelsesportabilitetsutfordringen når man lager applikasjoner som skal kjøres på forskjellige arkitekturer. En autotuner er et program som tar en parameterisert kode som input og prøver å finne de best ...
  • Exploring NVIDIA Ampere Tensor Cores for an Event Generator Code for High-Energy Physics 

   Høgstøyl, Ingvild Brevik (Master thesis, 2021)
   Det er en økende interesse og etterspørsel etter mer kosteffektive løsninger for hvordan en kan utnytte regneresursene til store HPC-systemer. Datasentrene er tilbyr nå mer heterogen databehandling, som inkluderer systemer ...
  • GPU accelerated Fourier Ptychography 

   Treland, Anders Nikolai (Master thesis, 2020)
   Fourier Ptychography er en nylig utviklet teknikk innenfor beregningsbasert mik- roskopi, som rekonstruerer et høyoppløselig bilde, med stort synsfelt, ut i fra et sett med lavoppløselige mikroskop-bilder. En programmerbar ...
  • GPU-Accelerated Visualization of Scattered Point Data 

   Falch, Thomas Løfsgaard; Fløystad, Jostein Bø; Breiby, Dag Werner; Elster, Anne C. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   As data sets continue to grow in size, visualization has become a vitally important tool for extracting meaningful knowledge. Scattered point data, which are unordered sets of point coordinates with associated measured ...
  • GPU-Based Airway Tree Segmentation and Centerline Extraction 

   Smistad, Erik (Master thesis, 2012)
   Lung cancer is one of the deadliest and most common types of cancer inNorway. Early and precise diagnosis is crucial for improving the survivalrate. Diagnosis is often done by extracting a tissue sample in the lung throughthe ...
  • Hardware and software surveillance 

   Braathen, Andreas (Master thesis, 2005)
   The surveillance of computer equipment is an important task at the European Laboratory for Particle Physics (CERN). Given the nature and size of its installations, constant feedback about the health state of its hosts is ...
  • ImageCL and Other Techniques and Tools for Optimizing Applications Utilizing Heterogeneous Computing 

   Falch, Thomas Løfsgaard (Doctoral theses at NTNU;2018:92, Doctoral thesis, 2018)
   Several technological and economic trends have recently caused a rise in the use and adoption of systems with heterogeneous and parallel hardware. These systems include different computing devices with different architectures, ...
  • Linear Programming on the Cell/BE 

   Eldhuset, Åsmund (Master thesis, 2009)
   Linear programming is a form of mathematical optimisation in which one seeks to optimise a linear function subject to linear constraints on the variables. It is a very versatile tool that has many important applications, ...
  • LS-CAT: A Large-Scale CUDA AutoTuning Dataset 

   Lars, Bjertnes; Tørring, Jacob; Elster, Anne C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The effectiveness of Machine Learning (ML) methods depend on access to large suitable datasets. In this article, we present how we build the LS-CAT (Large-Scale CUDA AutoTuning) dataset sourced from GitHub for the purpose ...
  • Multi-GPU Maximum Flow Using the Groute Framework 

   Karstang, Vegard Seim (Master thesis, 2020)
   Maks flyt problemet er et kjerneproblem innen grafteori og algoritmer for å løse problemet har utviklet seg siden Ford og Fulkerson publiserte sin løsning i 1956. Dette problemet dukker opp i forskjellige flytproblemer i ...
  • Next generation geophysical sensing: exploring a new wave of geophysical technologies for the energy transition 

   Ringrose, Philip; Landrø, Martin; Potter, John; Eidsvik, Jo; Wienecke, Susann; Bouffaut, Léa; Oye, Volker; Dong, Hefeng; Elster, Anne C.; Johansen, Ståle Emil (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Optimization Techniques for Auto-tuning GPUs: An Empirical Study of Image-based GPU Kernels 

   Tørring, Jacob Odgård (Master thesis, 2020)
   Med den moderne utviklingen av datamaskinarkitektur, spesielt med utviklingen av akseleratorer slik som GPUer(Graphics Processing Unit), så blir det stadig vanskeligere å skrive effektive programmer. Når disse arkitekturene ...
  • Usability Study of GraphBLAS Through MulticoreMax-Flow 

   Svela, Zawadi Berg (Master thesis, 2021)
   Grafer er blant de mest generelle og fleksible abstraksjonene i datavitenskap. Men, etter hvert som størrelsen på datasett vokser trenger vi stadig mer datakraft for å behandle dem, som betyr at vi må ta ibruk grafalgoritmer ...