• Valutakursens innvirkning på lakseprisen 

      Ellinor Konstanse Eriksen-Støen; Emil Ims Svendsbø; Elin Gjære (Bachelor thesis, 2023)
      Formålet med denne studien er å undersøke valutakursen sin innvirkning på lakseprisen. Oppdrettsnæringen av laks utgjør en betydelig del av norsk økonomi og er en av landets største eksportvarer. Temaet er både dagsaktuelt ...