• Security-Constrained Optimal Power Flow in Meshed Distribution Grids 

      Ellingsen, Matias Lunde (Master thesis, 2020)
      Når kraftnettet nå moderniseres, trengs det smarte løsninger for effektiv og sikker planlegging og drift av systemene. Tradisjonelle optimeringsteknikker får fornyet oppmerksomhet siden de nå blir relevante i nye anvendelser. ...