• Smart Material Handling at Trondheim Public Library 

      Eliassen, Mads Bråten (Master thesis, 2023)
      Trondheim folkebibliotek strever for øyeblikket med den økende etterspørselen i biblioteksektoren. Budsjettkutt og mangel på personell betyr at biblioteket vil stå overfor flere utfordringer i årene som kommer. I samarbeid ...