• Språkfunksjon etter hjerneslag. En oppfølgingsstudie over tre år. 

   Myklebust, Guro; Elgaaen, Peder Sethne (Master thesis, 2023)
   Bakgrunn: Hvert år rammes omtrent ti tusen personer av akutt hjerneslag i Norge. En stor andel vil i forløpet oppleve at språket påvirkes, ofte i form av afasi eller dysartri. Det er rapportert ulike prognoser for slagrammede ...
  • Språkfunksjon etter hjerneslag. En oppfølgingsstudie over tre år. 

   Myklebust, Guro; Elgaaen, Peder Sethne (Master thesis, 2023)
   Bakgrunn: Hvert år rammes omtrent ti tusen personer av akutt hjerneslag i Norge. En stor andel vil i forløpet oppleve at språket påvirkes, ofte i form av afasi eller dysartri. Det er rapportert ulike prognoser for slagrammede ...