• Utsatt i barndom - videre utvikling 

      Ekren, Johanne (Bachelor thesis, 2023)
      I denne bacheloroppgaven tar jeg for meg konsekvensene etter seksuelle overgrep, spesielt i barndommen, og hvilke faktorer som spiller inn på disse. Fokuset vil rettes mot de psykiske og sosiale konsekvensene som oppstår ...