• Livet blir mer intenst jo nærmere du er døden 

   Eikeland, Peter (Master thesis, 2023)
   Denne mastergradsavhandlingen undersøker fjellklatreres motivasjon for å klatre fjell i ekstremhøyde – en svært risikofylt aktivitet som i liten grad er forsket på tidligere. Selv om risikoen og konsekvensene ved aktiviteten ...
  • Motivasjon og selvoppfatning på treningssenter 

   Eikeland, Peter (Bachelor thesis, 2020)
   Denne studien omhandler kvinner og menns motivasjon for trening på treningssenter og deres globale selvoppfatning, og har som formål å belyse problemstillingen: er det sammenheng mellom motivasjon for trening på treningssenter ...