• Tidsforsinkelse av vannføring i elver om vinteren 

   Eikeland, Julie Nymark; Olsen, Heidi (Master thesis, 2021)
   Transport av vann i islagte elver er et komplekst tema, hvor det ikke er utført mye forskning. Det er vanskelig å forutse hvordan tilløpende vann oppfører seg inn i et islagt vassdrag, og det er mange faktorer som spiller ...
  • Tidsforsinkelse av vannføring i elver om vinteren 

   Eikeland, Julie Nymark; Olsen, Heidi (Master thesis, 2021)
   Transport av vann i islagte elver er et komplekst tema, hvor det ikke er utført mye forskning. Det er vanskelig å forutse hvordan tilløpende vann oppfører seg inn i et islagt vassdrag, og det er mange faktorer som spiller ...