• Effects of Preterm Birth on Cortical Gyrification and IQ in Adults 

      Eidet, Live Bårdsdatter (Master thesis, 2020)
      Prematur fødsel har blitt assosiert med ulike uhensiktsmessige utfall i den nevrologiske utviklingen, inkludert lavere intelligensskårer. Kortikal folding, eller gyrifisering, er en lite forstått strukturell egenskap av ...