• Lønnsomheten av valutasikring for norske investorer 

      Eide, Sandra; Midtli, Andrea (Master thesis, 2021)
      Formålet med denne oppgaven er å bidra til økt innsikt i hvordan valutasikring påvirker lønnsomheten til en norsk investor som holder utenlandske investeringer. Lønnsomheten undersøkes med tanke på avkastning og volatilitet. ...