• Multi-image detection and tracking of cracks in ship tanks 

      Eichsteller, Silas (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven omhandler bruk av romlig-temporal informasjon som er tilgjengelig i enkeltbildene til en video, for å forbedre sprekkdeteksjon i skipstanker. Hovedideen er å bevegelses-kompensere tidligere bilder til ...