• Hvordan fremme arbeidsdeltakelse for personer med Revmatoid Artritt 

      Egseth, Karen; ; Feidal, Ronja Johanne (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn og hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å identifisere faktorer som kan fremme arbeidsdeltakelse for personer med Revmatoid Artritt. Da personer med RA er en utbredt gruppe i samfunnet er det hensiktsmessig ...