• Effekten av stigningsgrad på jernbanekapasitet - En parameterstudie 

      Eggum, Dina Sofie Hanninen (Master thesis, 2017)
      Stigningsgraden på en jernbanestrekning påvirker akselerasjons- og bremseegenskapene til et tog. Denne oppgaven studerer en økt stigningsgrad i form av avvik fra normalkravene på 12,5 gitt i Bane NORs «Tekniske Regelverk» ...