• Diskriminering og sosial ekskludering av skeive med innvandrerbakgrunn 

   Eggebø, Helga; Karlstrøm, Henrik; Stubberud, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Denne artikkelen presenterer funn fra en undersøkelse om levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Med utgangspunkt i et interseksjonelt perspektiv analyserer vi 251 respondenters erfaringer med diskriminering ...
  • Skeive livsløp - En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant lhbtis-personer i Norge 

   Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Anderssen, Norman (Nordlandsforskning rapport;, Research report, 2019)
   I denne rapporten utforsker vi hvordan det er å leve skeive liv i et samfunn hvor skeive har tilkjempet seg viktige formelle rettigheter og aksept blant majoriteten, men samtidig opplever utfordringer og belastninger knyttet ...
  • Voldsutsatthet blant skeive med innvandrerbakgrunn 

   Stubberud, Elisabeth; Eggebø, Helga (Chapter, 2020)
   This chapter analyses experiences of violence among queer immigrants in Norway. The aim of the chapter is to explore the various experiences of violence, and how vulnerability to violence is related to the wider patterns ...