• Organisert idrett som helsefremmende arena 

      Eggan, Trine (Master thesis, 2020)
      Bakgrunn Nasjonale og lokale strategier i Norge har ungdomshelse som fokusområde, og erkjenner viktigheten av folkehelsearbeid på sentrale arenaer i ungdoms hverdagsliv. En stor andel av ungdom i Norge deltar eller har ...