• Design av NFC betalingstjenester og -system som bruker en TSM 

      Eckhoff, Kristoffer Rene (Master thesis, 2013)
      Near field communication(NFC) betaling er en ny teknologi som går igjennom mange standardiseringsinnsatser for å finne en fungerende helhetlig løsning. Denne oppgaven vil studere eksisterende løsninger i betalingsindustrien ...