• Traumebasert omsorg og utviklingstraumer på barnevernsinstitusjoner 

      Dzubur, Selma (Bachelor thesis, 2022)
      Barn og unge på barnevernsinstitusjoner befinner seg i utviklingssensitive perioder av livet. Disse barna vil ofte ha med seg en forhistorie av traumatiske belastninger og svikt i reguleringsstøtte fra omsorgspersoner, noe ...