• Litterær kompetanse i begynneropplæringen 

      Dybdahl, Silje (Master thesis, 2022)
      Sammendrag I denne masteroppgaven har jeg ønsket å finne ut hvilken litterær kompetanse elever i begynneropplæringen har. I Læreplanen for Kunnskapsløftet 2020 er lesing av skjønnlitteratur løftet frem som et grunnleggende ...