• Personvernsarkitektur 

      Drange, Hilde Visthoff (Master thesis, 2013)
      Personvern innenfor databehandling og informasjonsteknologi er et tema som opptar mange. Situa- sjonen i dag er at i enhver virksomhet finnes det mange systemer som inneholder til dels detaljerte opplysninger knyttet til ...