• Experimentation on Surge waves in Three Phase Pipe Flows 

      Lyimo; Susan; Dorothy (Master thesis, 2020)
      Det er utført forsøk i flerfaselaboratoriet ved NTNU med enkeltbølger (“surge waves”) i olje-vann-luft strøm i rør. Studien er en oppfølging av et tidligere prosjektarbeid. Forsøkene ble utført ved så lave luftrater som ...