• Amsterdam Hyperactive Pelvic Floor Scale 

      Dons,Vilde; Haug Bratlie,Ingvild Marie (Master thesis, 2022)
      Bakgrunn: Hyperton bekkenbunn er en kompleks tilstand med ulike symptomer. Et tilstandsspesifikt selvrapporteringsskjema, "Amsterdam Hyperactive Pelvic Floor Scale" (AHPFS) for kvinner, er utviklet av nederlandske forskere ...