• En anonym minoritet i klasserommet? Kristne elever i skolens religionsfag 

   Domaas, Ola Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Denne artikkelen er basert på dybdeintervjuer med elever og lærere og handler om hvilken rolle elever som definerer seg som kristne, spiller i skolens KRLE-fag. Hvilke faktorer opplever de som betydningsfulle for at de, ...
  • En anonym minoritet i klasserommet? Kristne elever i skolens religionsfag. 

   Domaas, Ola Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Denne artikkelen er basert på dybdeintervjuer med elever og lærere og handler om hvilken rolle elever som definerer seg som kristne, spiller i skolens KRLE-fag. Hvilke faktorer opplever de som betydningsfulle for at de, ...
  • Religion og livssyn eller kulturarv og verdier 

   Domaas, Ola Erik (Chapter, 2017)
   Skolen er en viktig møteplass for elever med ulik bakgrunn og tilhørighet. Det sies i formålsbestemmelsen for KRLE at faget skal bidra til forståelse, respekt og evne til dialog mellom mennesker med ulike oppfatninger i ...