• Missing Data An Introduction 

      Dioli, Marius (Bachelor thesis, 2020)
      Grunnet hvor viktig dataanalyse er i mye menneskelig aktivitet, fra vitenskap til industri, så er metoder for å håndtere feil i data et viktig studiefelt. En slik feil er såkalt ''missing data''. Denne oppgaven gir leseren ...