• Tilbakeblikk: Oidipus Rex i Antropocen 

      Didriksen, Tone Hestvik (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven undersøker Sofokles´ tragedie Oidipus Rex i lys av moderne problemstillinger. Med utgangspunkt i Gadamers teori om litterære teksters reaktualisering, argumenterer forfatteren for at tragedien kan gi moderne ...