• Data collection in a cellular sensor network with nRF9160 

      Damslora, Bernt Johan (Master thesis, 2019)
      Nye standarder og produkter blir for tiden utviklet for å dekke et økende behov for distribuert innsamling av data og styring. I denne oppgaven utforsker vi nye mobilnett-standarder fra 3rd Generation Partnership Project ...