• Digital læring og informasjonssikkerhet 

      Dalen, Emilie (Bachelor thesis, 2019)
      E-læring er i dag et utbredt verktøy innen arbeidslivet, og tilrettelegger for fleksibel kompetansebygging og opplæring av både ansatte og ledere. E-læring bidrar til at læring kan foregå hvor som helst, når som helst. ...