• Motivasjon for løping i sammenheng med bruk av Strava 

      Dahlen, Emilie Midttun (Bachelor thesis, 2020)
      Sammendrag Denne bacheloroppgaven tar for seg motivasjon for løping i sammenheng med bruk av applikasjonen Strava. Problemstillingen tar for seg hvordan respondentene bruker Strava, hvordan de opplever at det påvirker ...