• The Implications of ESG Rating and ESG Uncertainty 

   Tomtum, Heidi; Dahl, Malin Mikarlsen (Master thesis, 2022)
   I denne masteroppgaven undersøker vi ESG-rating usikkerhet som et supplement til tradisjonell analyse av ESG-investering. Det er få forskningsartikler som dekker temaet noe som illustrerer at det er et relativt nytt felt ...
  • Verdsettelse av Entra ASA 

   Berg, Kristjana; Paulsen, Lina Berglund; Dahl, Malin Mikarlsen; Høgset, Veronika (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi utført en verdsettelse av det norske eiendomsselskapet Entra ASA. Verdsettelsen er basert på strategiske analyser, samt historiske tall fra tidligere regnskap. Formålet med oppgaven er å estimere ...