• Kraftforsyning til Grip 

      Heggemsnes, Hans Christian; Dahl, John-Erik (Bachelor thesis, 2022)
      Formålet med denne oppgaven er å finne ut hvordan det gamle fiskeværet Grip utenfor Kristiansund kan forsynes med en permanent kraftforsyning på en priseffektiv og teknisk bærekraftig måte. Oppgaven er gitt av Mellom AS ...