• Model-based control of UAV in icing conditions 

      Dahl, Jacob H. (Master thesis, 2023)
      Den eksponensielle økningen av datakraft over de siste tiår har gjort datadrevne algoritmer mer og mer vanlig i et mangfold av applikasjoner, inkludert kontrollsystemer. Modellbaserte kontrollsystemer anvender en modell ...