• Bo trygt og godt hjemme. En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi 

      Dahl, Aud Findal; Fossum, Mariann (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;7/2012, Research report, 2012)
      Denne rapporten er en sluttrapport fra forstudiet «Bo trygt og godt hjemme», som er utført på oppdrag fra Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS). Kristiansand kommune har vært prosjektansvarlig, og Universitetet i ...