• Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet 

      Cunningham, Sunniva Marie; Bryntesen, Lise; Enerberg, Julie (Bachelor thesis, 2020)
      Sykepleier kan iverksette flere tiltak for å ivareta foreldrenes psykososiale behov. God kommunikasjon, klar og ærlig informasjon og veiledning kommer frem som viktige tiltak. Spesielt god kommunikasjon for å oppnå en trygg ...