• An Adaptive Gyro-aided Feature Tracking Method for Distorted Cameras 

      Christensen, Gustav Tolstrup (Master thesis, 2023)
      Denne oppgaven legger frem den matematiske utledningen, implementasjonen og evalueringen av en robust gyro-assistert bildesporingsmetode for kameraer med forvrengning. Ved å bruke gyroskopmålinger til å forutsi forflytningen ...