• Testutstyr for programmerbar ammunisjon 

      Carton, Daniel; Lien, Tobias (Bachelor thesis, 2022)
      Denne rapporten omhandler utvikling, konstruksjon og testing av testutstyr for programmerbar ammunisjon, en bacheloroppgave gitt av Nammo AS. Hovedmålet med oppgaven var å konstruere en robust løsning som inneholdte støtte ...