• Predicting Ship Turnaround Times with Machine Learning 

      Carl Ove Utkilen (Master thesis, 2020)
      Målet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt maskinlæring ved hjelp av AIS, skips- og seilasdata kan brukes til å predikere hvor lang tid et skip vil bruke i havn. Undersøkelsen er gjort fra et havneperspektiv som betyr ...