• DNA methylation changes in response to neoadjuvant chemotherapy are associated with breast cancer survival 

   Pedersen, Christine Aaserød; Cao, Maria Dung; Fleischer, Thomas; Rye, Morten Beck; Knappskog, Stian; Eikesdal, Hans Petter; Lønning, Per Eystein; Tost, Jörg; Kristensen, Vessela N.; Tessem, May-Britt; Giskeødegård, Guro F.; Bathen, Tone Frost (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background Locally advanced breast cancer is a heterogeneous disease with respect to response to neoadjuvant chemotherapy (NACT) and survival. It is currently not possible to accurately predict who will benefit from the ...
  • Historical Biobanks in Breast Cancer Metabolomics — Challenges and Opportunities 

   Madssen, Torfinn Støve; Cao, Maria Dung; Pladsen, Arne Valebjørg; Ottestad, Lars; Sahlberg, Kristine Kleivi; Bathen, Tone Frost; Giskeødegård, Guro F. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background: Metabolomic characterization of tumours can potentially improve prediction of cancer prognosis and treatment response. Here, we describe efforts to validate previous metabolomic findings using a historical ...
  • Metabolic and Histopathological characterization of Prostate cancer 

   Huynh, Bao-Mai (Master thesis, 2014)
   Prostatakreft er en av hovedårsakene til kreftrelaterte dødsfall i verden. Fremskritt i kunnskap om denne sykdommen kan bidra til å forbedre utfallet av sykdommen hos pasienter. Biomarkører kan forbedre detekteringen kreften ...
  • Metabolic characterization of locally advanced breast cancer in response to NAC treatment based on HR MAS MRS 

   Moghaddam, Shiva Shojaei (Master thesis, 2013)
   Breast cancer is the most frequent cancer disease among women globally. Locally advanced breast cancer (LABC) consists of different groups of breast cancer patients with variable prognosis. Today’s treatment decision is ...
  • Metabolic characterization of triple negative breast cancer 

   Cao, Maria Dung; Lamichhane, Santosh; Lundgren, Steinar; Bofin, Anna M.; Fjøsne, Hans Erikssønn; Giskeødegård, Guro F.; Bathen, Tone Frost (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Background The aims of this study were to characterize the metabolite profiles of triple negative breast cancer (TNBC) and to investigate the metabolite profiles associated with human epidermal growth factor receptor-2/neu ...
  • MR metabolic characterization of locally advanced breast cancer: – treatment effects and prognosis 

   Cao, Maria Dung (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:74, Doctoral thesis, 2012)
   Brystkreft er den hyppigste kreftsykdommen blant kvinner. Lokalavansert brystkreft utgjør omtrent 10% av alle brystkrefttilfeller og omfatter en heterogen pasientgruppe med ulike prognoser. Pasienter med lokalavansert ...
  • Prognostic value of metabolic response in breast cancer patients receiving neoadjuvant chemotherapy 

   Cao, Maria Dung; Giskeødegård, Guro F.; Bathen, Tone Frost; Sitter, Beathe; Bofin, Anna M.; Lønning, Per Eystein; Lundgren, Steinar; Gribbestad, Ingrid S (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Background Today's clinical diagnostic tools are insufficient for giving accurate prognosis to breast cancer patients. The aim of our study was to examine the tumor metabolic changes in patients with locally advanced breast ...