• Demokrati og medborgerskap- men hvordan? 

      Bytingsvik, Thea Gjestad (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse av hvordan novellearbeid kan bidra til å styrke elevers kompetanse i demokrati og medborgerskap i norskfaget. Oppgavens overordnede problemstilling er følgende: hvordan ...