• Alumni Communication System 

      Vanebo, Lasse Krøger; Bakke, Oddbjørn Unseth; Busterud, Petter Andersen (Bachelor thesis, 2010)
      Alumni er latinsk og betyr ”tidligere studenter ved en skole”. Et Alumnisystem er en plattform for å opprettholde kontakten mellom skolen og deres tidligere studenter. Dette har vært mer populært blant engelsktalende ...