• European Organisation for Nuclear Research (CERN) 13 Month Placement: activity report, July 2007 - August 2008 

   Buskenes, Jo Inge (Student paper, others, 2008)
   I attended the technical student program at CERN (The European Organization for Nuclear Research) from July 2007 to August 2008. More speci cally, I worked with the PHOS (ALICE Photon Spectrometer) detector, which is one ...
  • Voice Control 

   Buskenes, Jo Inge; Bjørnerud, Rune André; Taksdal, Kasper Viggen (Bachelor thesis, 2007)
   Voice Control er et system for talegjenkjenning som skal være virksomt sammen med LON Works teknologien, og kunne styre ulike noder i et komplett system av talestyrte enheter. Grunntanken for konstruksjonen er å kunne ...