• Karakterisering av frekvensrampemodulerte kommunikasjonssignaler 

      Buer, Erik (Master thesis, 2020)
      Denne avhandlingen er en masteroppgave som konkluderer en "master of science" i signalbehandling og kommunikasjon. I oppgaven studeres estimering av senterfrekvens, instantan frekvens og symbolhastigheten til frekvensrampe ...