• The correlation between parents and firstborn child’s level of education. 

      Mohyuddin, Nazifa; Brodersen, Tommy (Bachelor thesis, 2021)
      Hensikten med denne oppgaven er å undersøke korrelasjonen mellom foreldrenes og det førstefødte barns utdanningsnivå. Denne studien undersøker om høyere utdanning hos forelder fører til høyere utdanning hos førstefødte ...