• Hvilken nytte ungdommer med anoreksi har av familiebasert behandling 

      Brenden, Julie (Bachelor thesis, 2020)
      Introduksjon/bakgrunn: Til enhver tid i Norge har omtrent 50 000 kvinner og 5000 menn en spiseforstyrrelse. Anoreksi er den av forstyrrelsene med høyest dødelighet og dermed størst fokus. Som behandlingsmetode av lidelsen ...