• FME HydroCen - Norsk storsatsning på vannkraft 

   Brende, Hege; Lia, Leif; Nilsen, Bjørn (Chapter, 2018)
   Artikkelen beskriver aktiviteter og planer for Forskningsprogrammet HydroCen (Norwegian Research Centre for Hydropower Technology), som ble etablert ved NTNU i januar 2017 som et av åtte nye Forskningssentre for Miljøvennlig ...
  • HydroCen Annual Report 2017 

   Brende, Hege; Haugan, Kari (HydroCen Report;11, Research report, 2018)
  • HydroCen Annual Report 2018 

   Brende, Hege; Havmo, Anette (HydroCen Report;7, Research report, 2019)
  • Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020 

   Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud (Research report, 2020)
   Fra innledningen. FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullut-slippssamfunnet kan realiseres. FME ZEN skal vare i åtte ...
  • Studentkatalog: Overview of MSC – PHD – POST DOC. 2018 

   Brende, Hege; Haugan, Kari (HydroCen Report;3, Research report, 2018)
  • Studentkatalog: Overview of MSC – PHD – POST DOC. 2019 

   Brende, Hege; Havmo, Anette (HydroCen Report;8, Research report, 2019)