• Energioppgradering av eldre murbygninger 

   Næve, Hege (Master thesis, 2015)
   I Norge står energiforbruk i bygningsmassen for om lag 40 % av det netto innenlandske sluttforbruket, og man anslår at om lag 80 % av dagens bygningsmasse vil stå i 2050. Kommunal- og regionaldepartementets arbeidsgruppe ...
  • LCA of different concepts for Leisure Home Buildings with frost safe sanitary installations 

   Bratteberg, Torbjørn (Master thesis, 2010)
   The aim of the present work was to perform a life cycle analysis and life cycle cost analysis for several building constructions with different frost-safe sanitary installations and methods for energy supply. The deduction ...