• A CRDT-based file synchronization system 

   Liu, Erik (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven utviklet en Conflict-free Replicated Data Type basert filsynkroniseringssystem ved bruk av en skreddersydd Conflict-free Replicated Data Type som en indeks for å spore endringer av filer og mapper. ...
  • A Study of Hybrid Architectures in the Realm of Media Streaming 

   Lindgren, Joakim Grønstad; Røyset, Thomas Åge Langelo (Master thesis, 2019)
   Hybridarkitektur er en distribuert programvarearkitektur som tidligere har blitt brukt av strømmetjenester. Mange av disse tjenestene har siden da sluttet å bruke denne arkitekturen. Takket være store teknologiske fremskritt, ...
  • A Study of Hybrid Architectures in the Realm of Media Streaming 

   Lindgren, Joakim Grønstad; Røyset, Thomas Åge Langelo (Master thesis, 2019)
   Hybridarkitektur er en distribuert programvarearkitektur som tidligere har blitt brukt av strømmetjenester. Mange av disse tjenestene har siden da sluttet å bruke denne arkitekturen. Takket være store teknologiske fremskritt, ...
  • Apache Derby som MMDB 

   Solem, Knut Magne (Master thesis, 2007)
   Apache Derby er en Open Source-database utviklet i Java. Den er designet som en tradisjonell diskbasert database og er optimalisert for diskaksess. Målet med denne oppgaven er å finne måter å øke ytelsen på databaser der ...
  • Auto-tuning RocksDB 

   Warlo, Hans-Wilhelm Kirsch (Master thesis, 2018)
   RocksDB is one of the most widely used embeddable persistent key-value stores available open-source. Its configurability, performance and workload flexibility have been essential factors that differentiate it from contenders. ...
  • Automatic scaling and maintenance of a NoSQL database 

   Nygaard, Knut; Larsen, Eivind Siqveland (Master thesis, 2014)
   NoSQL databases often support scalability and high availability. We address Voldemort, which is a popular, highly available NoSQL database that can be run on several nodes. Voldemort can be cumbersome to setup and maintain. ...
  • Building a Replicated Data Store using Berkeley DB and the Chord DHT 

   Waagan, Kristian (Master thesis, 2005)
   Peer-to-peer technology is gaining grounds in many different application areas. This report describes the task of building a simple distributed and replicated database system on top of the distributed hash table Chord and ...
  • Cache replacement policies in NoSQL databases and full-text search engines 

   Langdal, Håvard (Master thesis, 2020)
   Problemet, eller utfordringen bak optimale måter å erstatte innhold i en cache har lenge vært populære tema innen forskning, som stammer fra sidet virtuelt minne. I det meste har foregående arbeid konsentrert seg på ...
  • Collecting massive amounts of location data in a NoSQL database - Identifying best practices for high write throughput 

   Midtgård, Kristian (Master thesis, 2017)
   The amount of internet-connected devices is rapidly expanding. Embedded with various sensors, these devices are generating ever increasing amounts of data, causing a shift towards more write-intensive workloads for the ...
  • Comparison between RDBMS and NoSQL for Aviation Data 

   Bortne, Kristian (Master thesis, 2019)
   Kontekst: Databaser er essensielle i nesten alle programvareprodukter i dag. Ytelsen på databaser kan påvirke produktet i stor grad når det kommer til bruk. Det er derfor avgjørende at ytelsen er så god som det er mulig å ...
  • Compression in XML search engines 

   Natvig, Ola (Master thesis, 2010)
   The structure of XML documents can be used by search engines to answer structured queries or to provide better relevancy. Several index structures exist for search in XML data. This study focuses on inverted lists with ...
  • Concurrent Bkd-tree 

   Toresen, Sander Selnes (Master thesis, 2023)
   Moderne CPUer utgis med fler og fler beregningsenheter. For å utnytte det økende antallet kjerner på moderne CPUer, bør programmer utvikles for å håndtere samkjørende og flertrådede arbeidsbelastninger. Med dette utgangspunktet ...
  • Consistent Lookup during Churn in Distributed Hash Tables 

   Johnsen, Stein Eldar (Master thesis, 2005)
   This thesis was written by Stein Eldar Johnsen beginning 15th August 2003 and delivered by 1st September 2005 with Svein Erik Bratsberg as mentor. The main topics are consistency and distributed hash tables. One unsolved ...
  • Construction of Object-Oriented Queries Towards Relational Data: In View of Industrial Practices 

   Jodal, Stein Magnus (Master thesis, 2009)
   The focus of this work is querying relational data through an object-relational mapper (ORM). In Java projects, it is common to use the Hibernate ORM and write the queries using HQL and Criteria. These approaches have ...
  • Continuous lossless compression of streams of high-frequency multivariate financial market data 

   Kaada, Olav (Master thesis, 2020)
   Data blir produsert med stadig høyere frekvenser. Disse datamengdene fører i økende grad til at nåværende lagrings systemer blir utilstrekkelige. Det trengs derfor mer effektive metoder for å håndtere datastrømmer. ...
  • Database Access through a Functional Programming Language 

   Kvarmestøl, Odd Kristian (Master thesis, 2020)
   Stage er et nytt funksjonelt programmeringsspråk. Språket har statisk typing og tillater ikke funksjoner med sideeffekter. Dette er for å gjøre språket lett å bruke samt lett å feilsøke. Et SQL-grensesnitt har blitt utviklet ...
  • Database Management Systems in Smart Cities: Requirements for IoT and Time-Series Data 

   Fredriksen, Mari (Master thesis, 2020)
   Fremveksten av "Internet of Things" (IoT) de siste årene har åpnet opp endeløse muligheter, men kommer også med en del utfordringer. Smarte byer har vært et fenomen i snart et tiår og stadig flere byer rundt om i verden ...
  • Database Solutions to Sports Applications 

   Conrad, Oscar Thån (Master thesis, 2019)
   Hver eneste dag genereres det enorme mengder data. Det estimeres at vi genererer 2.5 milliarder gigabyte med data hver eneste dag. Det har resultert i at en ny trend har utviklet seg, en trend som har brakt med seg nye ...
  • Database Systems in Relation to Sports Data 

   Forås, Stine (Master thesis, 2020)
   Dette studiet ønsket å finne ut om relasjonelle databaser eller grafdatabaser ville være det beste alternativet når man jobber med sportsdata. Det er flere forskjellige systemer som kunne blitt sammenlignet, men for denne ...
  • DBUpgradinator - Levende migrasjon av NoSQL-datamodeller 

   Bugge, Vegard Bjerkli (Master thesis, 2018)
   En av de største utfordringene innen drift av moderne kommersielle programvaresystemer som bankapplikasjoner, sosiale medier og netthandelsystemer er kunsten å minimalisere nedetid som følger av oppdatering av systemet. ...