• A Study of Hybrid Architectures in the Realm of Media Streaming 

   Lindgren, Joakim Grønstad; Røyset, Thomas Åge Langelo (Master thesis, 2019)
   Hybridarkitektur er en distribuert programvarearkitektur som tidligere har blitt brukt av strømmetjenester. Mange av disse tjenestene har siden da sluttet å bruke denne arkitekturen. Takket være store teknologiske fremskritt, ...
  • A Study of Hybrid Architectures in the Realm of Media Streaming 

   Lindgren, Joakim Grønstad; Røyset, Thomas Åge Langelo (Master thesis, 2019)
   Hybridarkitektur er en distribuert programvarearkitektur som tidligere har blitt brukt av strømmetjenester. Mange av disse tjenestene har siden da sluttet å bruke denne arkitekturen. Takket være store teknologiske fremskritt, ...
  • Apache Derby som MMDB 

   Solem, Knut Magne (Master thesis, 2007)
   Apache Derby er en Open Source-database utviklet i Java. Den er designet som en tradisjonell diskbasert database og er optimalisert for diskaksess. Målet med denne oppgaven er å finne måter å øke ytelsen på databaser der ...
  • Auto-tuning RocksDB 

   Warlo, Hans-Wilhelm Kirsch (Master thesis, 2018)
   RocksDB is one of the most widely used embeddable persistent key-value stores available open-source. Its configurability, performance and workload flexibility have been essential factors that differentiate it from contenders. ...
  • Automatic scaling and maintenance of a NoSQL database 

   Nygaard, Knut; Larsen, Eivind Siqveland (Master thesis, 2014)
   NoSQL databases often support scalability and high availability. We address Voldemort, which is a popular, highly available NoSQL database that can be run on several nodes. Voldemort can be cumbersome to setup and maintain. ...
  • Building a Replicated Data Store using Berkeley DB and the Chord DHT 

   Waagan, Kristian (Master thesis, 2005)
   Peer-to-peer technology is gaining grounds in many different application areas. This report describes the task of building a simple distributed and replicated database system on top of the distributed hash table Chord and ...
  • Collecting massive amounts of location data in a NoSQL database - Identifying best practices for high write throughput 

   Midtgård, Kristian (Master thesis, 2017)
   The amount of internet-connected devices is rapidly expanding. Embedded with various sensors, these devices are generating ever increasing amounts of data, causing a shift towards more write-intensive workloads for the ...
  • Comparison between RDBMS and NoSQL for Aviation Data 

   Bortne, Kristian (Master thesis, 2019)
   Kontekst: Databaser er essensielle i nesten alle programvareprodukter i dag. Ytelsen på databaser kan påvirke produktet i stor grad når det kommer til bruk. Det er derfor avgjørende at ytelsen er så god som det er mulig å ...
  • Compression in XML search engines 

   Natvig, Ola (Master thesis, 2010)
   The structure of XML documents can be used by search engines to answer structured queries or to provide better relevancy. Several index structures exist for search in XML data. This study focuses on inverted lists with ...
  • Consistent Lookup during Churn in Distributed Hash Tables 

   Johnsen, Stein Eldar (Master thesis, 2005)
   This thesis was written by Stein Eldar Johnsen beginning 15th August 2003 and delivered by 1st September 2005 with Svein Erik Bratsberg as mentor. The main topics are consistency and distributed hash tables. One unsolved ...
  • Construction of Object-Oriented Queries Towards Relational Data: In View of Industrial Practices 

   Jodal, Stein Magnus (Master thesis, 2009)
   The focus of this work is querying relational data through an object-relational mapper (ORM). In Java projects, it is common to use the Hibernate ORM and write the queries using HQL and Criteria. These approaches have ...
  • Database Solutions to Sports Applications 

   Conrad, Oscar Thån (Master thesis, 2019)
   Hver eneste dag genereres det enorme mengder data. Det estimeres at vi genererer 2.5 milliarder gigabyte med data hver eneste dag. Det har resultert i at en ny trend har utviklet seg, en trend som har brakt med seg nye ...
  • DBUpgradinator - Levende migrasjon av NoSQL-datamodeller 

   Bugge, Vegard Bjerkli (Master thesis, 2018)
   En av de største utfordringene innen drift av moderne kommersielle programvaresystemer som bankapplikasjoner, sosiale medier og netthandelsystemer er kunsten å minimalisere nedetid som følger av oppdatering av systemet. ...
  • Derby: Replication and Availability 

   Sørensen, Egil (Master thesis, 2007)
   This paper describes the work done to add hot standby replication functionality to the Apache Derby Database Management System. The Apache Derby project is a relational database implemented entirely in Java. Its key ...
  • Digital Home - An architecture for easy administration and updates of services 

   Bjerkhaug, Andreas Wigmostad; Ellingbø, Øystein (Master thesis, 2006)
   In the last years digital home solutions have made their entry and are are now becoming mainstream. From a service provider's point of view, this creates an interesting opportunity. Today, if a service provider wishes to ...
  • Digital Home: An architecture for easy administration and updates of services 

   Bjerkhaug, Andreas Wigmostad; Ellingbø, Øystein (Master thesis, 2006)
   In the last years digital home solutions have made their entry and are are now becoming mainstream. From a service provider's point of view, this creates an interesting opportunity. Today, if a service provider wishes to ...
  • Distribuert ressurskontroll i en høytilgjengelig database 

   Aasland, Even; Solberg, Magnus (Master thesis, 2005)
   Vi presenterer løsninger på et distribuert ressurskontrolleringsproblem i databasesystemet ClustRa. Ressurskontroll er et konsept som trengs for å sørge for at systemet tilbyr en tjenestekvalitet (eng: Quality of Service) ...
  • Distribuerte Inverterte Indekser 

   Jonassen, Simon (Master thesis, 2008)
   Masteroppgaven presenterer en litteraturstudie på sammenligning mellom globale og lokale inverterte filer, samt alternative metoder som samlebåndsbaserte prosessering av globale inverterte filer og hybride inverterte filer. ...
  • Distributed Hosting of Systems using donated Computer Resources 

   Hansen, André Skoglund (Master thesis, 2013)
   To host a value-added internet service, like a web page with a large user base, an organization either has to rely on cash donations or it has to monetize the service. The monetization of the service often means degrading ...
  • Distributed Shared Objects for Mobile Multiplayer Games and Applications 

   Ørbekk, Kjetil (Master thesis, 2012)
   Mobile gaming for smartphones has gained huge popularity in recent yearsand has become a big industry. In 2011 Google Play passed 10 billiondownloads. The game Angry Birds alone has been installed on devices morethan 50 ...