• Bruk av prediksjonsmodeller for optimal styring av snøsmelteanlegg 

      Brandsnes, Mikkel (Master thesis, 2021)
      I 2018 kom hele 37 % av Norges totale energiforbruk fra bygningssektoren, og den utgjorde med det den største delen av norsk energiforbruk. Samtidig fokuseres det stadig mer på smarte klimatekniske løsninger i bygg for å ...