• Gesture recognition using a sensor glove 

      Brandal, Håvard Pedersen (Master thesis, 2020)
      Dette prosjektet har utforska korleis maskinlæring kan brukast i menneske-maskin interaksjonssystemer ved å nytte ein sensorhanske. Det vart foreslått eit design av eit system for kontroll ved hjelp av gestar som er samansett ...