• Trafikksikkerhetseffekten av forsterket vegoppmerking 

      Magnussen, Odd Anders; Braaten, Ann-Trine (Master thesis, 2018)
      Omfanget til denne masteroppgaven er å avdekke hvor stor ulykkesreduserende effekt tiltakene forsterket kantoppmerking (FKO), forsterket midtoppmerking (FMO) og kombinasjonen av både FKO & FMO har på personskadeulykker og ...