• Skoleledelse i situasjoner preget av uforutsigbarhet 

      Brøndmo, Linn Aunet (Master thesis, 2022)
      Sammendrag Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan ledelsen ved en skole kan bidra til utvikling når hverdagen er uforutsigbar og kriser inntreffer. Bakteppet for min forskning har vært koronapandemien som ...